Ruffini, S.A.

Ruffini, S.A.

RUFFINI, S.A. és una empresa que va ser fundada l’any 1964 per a donar resposta a les necessitats del mercat de peces injectades a pressió en aliatge d’alumini i que principalment es subministren al sector de l’automoció. Disposen de la capacitat tècnica, ...
W.K. Thomas Packaging, S.A.

W.K. Thomas Packaging, S.A.

Empresa que des de l’any 1986 ofereix materials d’envasat al buit que demana la industria alimentària de la UE. Mitjançant l’experiència i els coneixements tècnics dels seus professionals poden oferir l’envàs adient al preu més ajustat. W.K. ...
Rubinum, S.A.

Rubinum, S.A.

Empresa dedicada a la producció i venda de TOYOCERIN® que és un pro-biòtic que té com a principal funció la estabilització de la micro-flora gastrointestinal, millorant el rendiment productiu al optimitzar la digestió dels nutrients administrats en les dietes ...
Prosultex, S.L.

Prosultex, S.L.

Empresa jove i dinàmica de representació de maquinària i accessoris. Hereva i continuadora de l’activitat tèxtil de SULZER ESPAÑA, S.A., compta amb un equip de professionals amb una experiència acumulada de més de 30 anys, que tenen per objectiu satisfer les ...
New Jet, S.L.

New Jet, S.L.

Empresa dedicada al tractament de superfícies per impacte amb una experiència en el mercat de més de 40 anys. Pioners en el sector, ofereixen un ampli sistema de granallat i sorrejat tècnic industrial per l’aplicació de tot tipus de materials de manera que es pugui ...
Morgar Recuperaciones, S.A.

Morgar Recuperaciones, S.A.

Empresa que pertany al mercat de la recuperació de metalls fèrrics i no fèrrics. Especialitzats en la recuperació i tractament de l’alumini i els seus aliatges. L’activitat principal es el comerç majorista de desperdicis industrials, pertanyents al sector ...